Identifiera ny adresserbar marknad, positionering av Conjet-varumärket och digital leadgenerering

Caset i korthet:

UTMANING: Identifiera en adresserbar marknad som möjliggör stark tillväxt av affären
LÖSNING: Omdefiniera marknaden med en ny positionering av varumärket, en ny sales pitch, varumärkesidentitet och webb som framgångsrikt genererar leads. 
RESULTAT: Stark tillväxt

logo-conjet-1

“Expresso har guidat oss genom den utmanande processen att omdefiniera positioneringen av Conjet på den globala marknaden. Expresso löste uppgiften med hjälp av pragmatiska metoder som uppmuntrar till engagemang och en öppen dialog. Resultatet blev en skarp analys med utmanande slutsatser.
Teamet, våra ägare och jag själv är mycket nöjda med resultaten som vi nu steg för steg implementerar och växer in i.”

Robert Kreicberg
Robert Kreicberg
VD | Conjet AB

Utmaning

 • Fokus på teknologin, vattenbilning (hydrodemolition) genom hela kundresan
 • Inga identifierade målgrupper, säljtunnel eller positionering av varumärket
 • Visuell identitet och tonalitet, webbplats och säljstödsmaterial i behov av en full översyn
 • Webben genererade inga leads, ingen struktur eller strategi för konton på sociala medier
 • Ingen tydlig säljpitch för säljarna

Expressos lösning

Baserat på analys av en extern marknadsstudie och makrotrender inom den globala byggbranschen identifierades den adresserbara marknaden, vilket ändrade värdet på Conjets totala marknad många ågner om.

Hur? Istället för att begränsa marknaden till vattenbilning (teknik), positionerar Conjet sig nu som marknadsledaren för utveckling av lösningar för säker, hållbar och pålitlig automatiserad borttagning av betong - en identifierad utmaning för kunderna och kopplat till makrotrender i byggbranschen:

 • Kartläggning av Conjets målgrupper - demografi, utmaningar & pain points, vad som gör dem framgångsrika och vad som får dem att betala ett premiumpris
 • Optimering av Conjets säljtunnel
 • Analys av dynamiken i marknaden: hur kvalitet definieras och vad som möjliggör av premium pris
 • Tydlig  marknadspositionering av Conjets erbjudande
 • Identifiering och formulering av vad som gör Conjet unikt på marknaden
 • Aktivering genom lansering av ny webbplats, optimerad för att generera leads och konceptet "Team Conjet", som riktar sig mot medarbetare och partners

  Nyckel till framgång: Hela analysen genomfördes i diskussioner där flertalet av Conjets medarbetare var delaktiga.

 

Expressos leverans

Från-till

Tydlig, handlingskraftig strategisk plan för de större förändringar som behövs genomföras för att uppnå önskad positionering på marknaden – helt i linje med Conjets tillväxtstrategi.

Positionering av varumärket

En tydlig positionering på en omdefinierad marknad. Varumärkesvärden och löften. Skapa varumärkesvärden och löften som bygger på vad som gör Conjet unikt OCH gör målgruppen villig att betala ett premiumpris.

Uppdaterad vision och mission

Omarbetad vision och mission som stödjer den nya positioneringen på marknaden.

Ny visuell identitet

Framtagande av en helt ny visuell identitet som innefattar logotyp, typsnitt, trycksaker, profilkläder, webbplats, säljstödsmaterial mm.

Ny webbsida som genererar leads

Utveckling av en webbplats som framgångsrikt genererar leads.

Ny säljpitch

Med utgångspunkten i det omdefinerade erbjudandet - Automated Concrete Removal (automatiserad borttagning av betong), de nya varumärkesvärdena Safe, Sustainable och Reliable, och vad detta betyder för varje målgrupp och prioriterat segment/struktur. Leveransen inkluderade även fem e-böcker.

Professionella filmer och bilder

Företagsteaser, kundcase, nya bilder och retuschering av befintliga bilder för att säkerställa en enhetlig varumärkesidentitet som lever upp till den nya, marknadsledande positioneringen.

Intellektuella rättigheter

Identifiering och registrering av intellektuella rättigheter genom att registrera Automated Concrete Removal – ACR™.

Grunden till en ny företagspresentation riktad mot investerare

Med utgångspunten i Conjets över 30 år långa historia av investering och utveckling i lösningar för betongborttagning med hjälp av vattenbildning. Bolaget har nu vässat sin strategi och skapat ett premiumpositionerat marknadserbjudande för att gå in i nästa fas av bolagets utveckling: Full kommersialisering.

Bakgrund

I oktober 2019 sålde grundarna av Conjet AB majoriteten av aktierna till investmentbolaget Gulfstream Nordic Holdings AB. De nya ägarna utsåg en extern VD, Robert Kreicberg, och utmanade honom och resten av organisationen med en ny tillväxtstrategi.
För att driva och stödja tillväxtagenda initierade den nya VDn ett projekt för att förnya Conjets varumärkespositionering på marknaden.

Skärmavbild 2021-10-28 kl. 18.01.17

Fakta om Conjet

Grundat: 1984 inom Atlas Copco, fristående bolag sedan 1990
Huvudkontor: Stockholm
Geografisk spridning: Globalt
Omsättning 2020: 60 Mkr
Kärnaffär: Utveckling, produktion och försäljning av lösningar för automatiserad borttagning av betong - Automated Concrete Removal med hjälp av vattenbilning
Huvudägare: Gulfstream Nordic Holdings

logo-conjet-1

När gjorde du senast en översyn av ditt varumärkes positionering?

 

En tydlig positionering av varumärket ger bättre koll på er marknad – kunder, konkurrenter och makrotrender – och desto enklare blir det att prioritera och med det att utarbeta en vass strategi.