Utveckling av en ny, gemensam identitet som värdesätts av kunder och medarbetare

Caset i korthet:

UTMANING: Utveckla en ny identitet för varumärket som värdesätts av såväl kunder som medarbetare
LÖSNING: Ny varumärkesidentitet och uppdaterad visuell identitet

Portsgroup_logo-box-small

“Med stöd av Expressos tydliga metodik och stora erfarenhet av att utarbeta varumräkesidentiteter gick det mycket smidigt att komma fram till vem Ports är. Det är ett viktigt steg för bolagets utveckling – att veta hur vårt varumärke agerar!"

Emil Björnum
Emil Björnum
Marknadschef | Ports Group AB

Utmaning

  • En varumärkesidentitet som i mångt och mycket vuxit fram organiskt under många år

  • Samordning av initiativ för att harmonisera och vidareutveckla varumärkets identitet

Expressos lösning

Tydlig metodik som utgår från varumärkespositioneringen för att definiera Ports Groups varumärkes identitet. Denna analys ligger till grund för en ny, uppdaterad visuell identitet med digitala kanaler i fokus.

 

Expressos leverans

Varumärkesidentitet

Tydlig definition av varumräket Ports Groups identitet utifrån arketyper som kopplas till varumräkets positionering, förflyttning och kundlöften.

Uppdaterad visuell identitet

Med utgångspunkt i de grafiska element som finns på en webbsida levererade Expresso uppdaterad logotyp, färger, modeller, ikoner, grafiska element, typsnitt, knappar och visuella exempel.

Bakgrund

Under sommaren 2020 gjorde Ports Group tillsammans med Expresso en ompositionering av bolagets varumärke. Som en del i aktiveringen av den nya positioneringen beslutades att även uppdatera varumärkets identitet och grafiska profil.

Fakta om Ports Group

Grundat: 1994
Huvudkontor: Göteborg
Geografisk spridning: Norden, men med många globala kunder
Omsättning 2020: 130 Mkr
Kärnaffär: Helhetsparner för varumärkessäkerhet – legalt, digital och tekniskt.
Huvudägare: Priveq (sedan 2015)

portsgroup-logo-box

När gjorde du senast en översyn av ditt varumärkes visuella identitet?

 

En stark visuell identitet synliggör de känslor & värderingar som varumärket ska uttrycka och med det symbolisera den position verksamheten vill ha på marknaden. En stark visuell identitet skapar förutsättningar för igenkänning, framgång & lönsamhet.