Framtagande och positionering av nytt varumärke på marknad med många aktörer

Caset i korthet:

UTMANING: Skapa och positionera ett nytt varumärke på en marknad med många etablerade aktörer
LÖSNING: Genom en tydlig definition och analys av målgrupper och konkurrenter skapa förståelse för var det finns mjuka värden i marknaden som köparna är villiga att betala för. 
RESULTAT: Stabil plattform för digital aktivering av verksamheten.

Nordeye logo

”Expresso har väglett oss genom processen att ta fram positioneringen av varumärket och en tydlig värdegrund. De har också samordnat processerna med att ta fram ett starkt namn och säkrat upp de intellektuella rättigheterna, vilket utgör hela grunden för vår nya verksamhet. Expresso är ett professionellt och engagerat team som lägger stor vikt vid att skapa klarhet och leveranser som är kompletta för aktivering.”

Arvid Bild
Arvid Bild
Projektledare |Axel Johnsson International AB och VD | Nordeye AB

Digitalt event: Så bygger du ett  varumärke som håller över tid

Under våren 2022 bjöd Expresso tillsammans med sina samarbetspartners Eqvarium, Ports Group och Louise Jansson in till ett inspirationsseminarium där den strategiska varumärkesplattformen som vi tillsammans levererade till Nordeye var i fokus.

Teaser för det digitala inspirationsseminariet. Vill du se mer? 

Utmaning

När kunden kontaktade Expresso var kanalvalet (e-handel) samt målgrupp och erbjudande redan identifierat; privatpersoner och mindre företag i behov av extraljus och andra fordonstillbehör. Utmaningen låg i att hitta en positionering på en relativt överetablerad marknad och bygga grunden till ett starkt varumärke med löften, värderingar och en kundresa som målgruppen uppskattar och på sikt blir en lojal kund till och en varumärkesambassadör för.

Expressos lösning

Baserat på en gedigen marknadsanalys som kunden gjort vägledde Expresso, i samarbete med experter inom namngivning, varumärkessäkerhet och grafisk formgivning, kunden genom processen att etablera en stabil plattform för den nya verksamheten:

  • Positionering, värderingar, löften, identitet och målgrupper kopplade till den nya affären och dess varumärke
  • Vision och mission för verksamheten och varumärket
  • Namngivning & varumärkesskydd
  • Framtagande av en visuell identitet, att primärt applicera på en attraktiv e-handelsplattform
  • Stabil grund för registrering av varumärke och domännamn

    Nycklar till framgång: Grunden sattes under 2,5 intensiva dagar tillsammans nyckelpersoner hos kunden, samt att experter inom namngivning och varumärkessäkerhet var delaktiga i projektet från start. 

Expressos leverans

Positionering av varumärket

En tydlig positionering av det nya varumärket genom att analysera direkta konkurrenter, kartlägga målgrupper och identifiera makrotrender inom vad som skapar varumärkeslojalitet hos privatpersoner.

Varumärkesvärden och löften

Skapa tydliga varumärkesvärden och löften som fyller ett hål på marknaden idag och som tilltalar målgruppen.

Mission och vision

Ta fram en genuin storytelling kring varför varumärket och bolaget finns.

Visuell identitet

Framtagande av en visuell identitet med upplevelsen på e-handelsportalen i fokus.

Namn

Leda kunden genom en professionell namngivningsprocess.

Intelektuella rättigheter

Inkludera en partner i projektet som är expert på varumärkessäkerhet och som kan vägleda de kreativa namngivningsdiskussionerna och övervaka de juridiska namnaspekterna över tid. En partner som också smidigt och säkert hanterar överlämningen för IP-registrering efter Expressos slutleverans.

Bakgrund

Axel Johnsson International Transport Solutions (kunden) driver redan idag flera bolag som säljer extrabelysning till fordon. Försäljningen idag sker till största del till företagskunder samt till en begränsad del genom e-handel.
Då marknaden för extraljus till fordon har en stark tillväxt ville kunden etablera en e-handelsplattform som primärt riktar sig mot privatkunder. Efter en omfattande marknadsstudie kom kunden fram till att det bästa sättet att komma in på denna del av marknaden är att etablera ett helt nytt bolag.

Case - Nordeye

Om Nordeye

Grundat: 2021
Huvudkontor: Göteborg
Geografisk spridning: Norden
Erbjudande: Extraljus och andra fordonstillbehör till privatpersoner och mindre företag genom e-handel.
Ägare: Axel Johnson International

Nordeye logo

När gjorde du senast en översyn av ditt varumärkes positionering?

 

En tydlig positionering av varumärket ger bättre koll på er marknad – kunder, konkurrenter och makrotrender – och desto enklare blir det att prioritera och med det att utarbeta en vass strategi.