Lokalisering av global onlinestrategi optimerad för att generera leads

Caset i korthet:

UTMANING: Påvisa det lokala affärsvärdet av en online strategi och digital marknadsföring 
LÖSNING: Lokalt ägandeskap av en lokal online strategi med tydlig koppling till sälj
RESULTAT: En god lokal förståelse för våra globala initiativ inom digital marknadsförings- och online- strategier samt en anpassning av den globala strategin till lokal marknad och lokala säljmål

PIAB_logo_cmyk_green

“Expresso har coachat marknadskoordinatorerna på våra fyra störtsa marknader. Resultatet är en större lokal förståelse för våra globala initiativ inom digital marknad och online- strategi samt en anpassning av den globala strategin till lokal marknad och lokala säljmål”

1603783560868
Malin Ringvall
Commercial Marketing Director | Piab Lifting Automation

Utmaningar

  • Lokala marknadskoordinatorer som tidigare endast assisterat säljorganisationen, inte haft siktet inställt på att aktivt generera leads i digitala kanaler
  • Lokala marknadsaktiviteter som inte varit direkt kopplade till säljresultat
  • Ingen kanalstrategi på plats eller tydligt ägandeskap

Expressos lösning

  • Genomgång av den Globala onlinestrategin tillsammans med den lokala marknadskoordinatorn på divisionens fyra huvudmarknader
  • Säkerställa lokalt ägandeskap av den lokala online-strategin och implementera tydliga mål kopplade till den lokala säljstrategin.
  • Genomlysning & analys av den lokala online närvaron
  • Löpande coaching inom digital marknad-metodik under projektets löptid.
  • Packetering av den lokala online strategin.
Nyckel till framgång: Tydlig koppling till globala initiativ och kampanjer

Expressos leverans

Lokalisering

Lokalisering av den globala online-strategin för att hitta en tydlig koppling till affären på lokal marknad.

Kanalstrategi

Utarbeta och implementera en tydlig kanalstrategi- och ägandeskap på lokal marknad.

Inbound Marketing Metodik

Coaching av Inbound marketing metodiken för att öka förståelsen om hur den kan aktiveras lokalt för bästa möjliga resultat.

Samarbete

Visa på värdet av ett nära samarbete mellan marknad och sälj.

Bakgrund

Piab Lifting Automation har sedan 2017 gjort en mycket framgångsrik satsning på att generera leads. Fokus har varit på att optimiera den digitala marknadsnärvaron genom att medvetet jobba med organisk sökmotoptimering. År 2019 genererades lika stor andel av alla nya kundkontakter via webben som via mässor. Våren 2020 kom pandemin satte stopp för mässor – och med det accelererade digitaliseringen av hela säljprocessen även inom traditionell B2B-försäljning.

För att inte tappa fart på sin tillväxtresa bestämde sig Piab Lifting Automation att accelerera implementationen av en digital marknads- och säljprocess med fokus på att såväl rekrytera nya kunder som att öka försäljningen till existerande. 

tawi

Om Piab Lifting Automation

Grundat: 1923, sedan 2020 en del av Piab-koncernen
Komemrsiella varumärken: TAWI och Manut-LM
Huvudkontor: Kungsbacka
Geografisk spridning: Globalt
Omsättning 2020: 430 Mkr
Kärnaffär: Utveckling, produktion och försäljning av lkompletta lösningar för lyft med hjälp av vacuum-teknologi
Huvudägare: Piab Group 

PIAB_logo_cmyk_green
TAWI smart lifting

Team Expresso

Detta projekt levererades av Expresso 

Linda Gårdlöv

Digital Marknadsstrateg

1633415255421

Vill du generera mer leads digitalt?