Hur vi gör det - the Expresso way

Expresso är en värdestyrd community där vi bygger alla våra leveranser på tydlighet, erfarenhet och energi.

Med varumärket i fokus!

Det spelar ingen roll om uppdraget är att definiera er nästa strategiska horisont, definiera en tydlig kanalstrategi och innehållsplan som genererar digitala leads eller sätta samman en vass företagspresentation – vår utgångspunkt är alltid ert varumärke. Hur det är positionerat, vad som gör ert unikt och vilka utmaningar ni löser för vem.

Vår erfarenhet sträcker sig från start-ups till globala B2B och medelstora B2C – från offentlig förvaltning till privat ägda och publika bolag. 

The Expresso way

Expresso tror på en modell där vi skapar tillsammans. Modellen innebär att vi gärna ser personer som reprsenterar så många funktioner som möjligt i organisationen delaktiga i analys-fasen. Med denna approach säkerställer vi att den förändring som strategin innebär för organisationen är etablerad och har sponsorer på dagen A - A som i Aktivering.

Positionering & Strategi

Expressos arbete börjar alltid i en nulägesanalys med grunden i varuumärkets positionering på marknaden. Därifrån utarbetar vi en tillväxtstrategi med kundresan i centrum.

Aktivering

Med tillväxtstategin som grund går vi tillsammans in i nästa fas - aktivering av strategin. Detta steg innefattar de aktiviteter som krävs för att er verksamhet ska få de i strategin definerade målen, till exempel ökad tillväxt.

Expresso gör det som vi tror på - vi skapar tydlighet och finns vid er sida så länge som det krävs.

Expressos större mission är att ge verktygen till (empower) och göra det möjligt för (enable) tillväxtföretag och deras medarbetare att bli så bra som möjligt. Vi gör det genom att använda vår erfarenhet och energi för att tydliggöra hur.

Experience-energy-clarity
  • WHY? Vi tror på att ge energi och verktyg till människor och företag runt omkring oss för att möjliggöra måluppfyllnad.
  • HOW? Vi gör det genom att använda vår erfarenhet och energi för att skapa klarhet i vilken ​utmaning vi än har i uppdrag att lösa
  • WHAT? Vi ger företag och människor genomförbara, strategiska råd om hur de ska definiera och nå sina affärsmål på olika ​nivåer.

Energi

I leveransen av vårt uppdrag kommer vi att tillföra energi till ert företag på ett sätt som sprider sig hela vägen till era kunder - och genererar tillväxt.

Erfarenhet

Expresso tillför global kunskap om såväl strategisk som taktisk verksamhetsutveckling, beprövade metoder och ett tänkesätt som får er organisation att engagera sig och vilja genomföra förändringar för att nå uppsatta mål.

Tydlighet

Att välja Expresso som samarbetspartner är att välja en partner som skapar tydlighet, oavsett uppdraget. På Expresso komplicerar vi inte saker och ting, vi strävar alltid efter att göra praktiska, handlingsbara leveranser till er i alla skeden av vårt samarbete.
31%

 högre avkastning till ägarna kan förväntas av verksamheter med ett starkt varumärke.

45%

av ett varumärkes image kopplas till vad det kommunicerar och hur det kommuniceras. 

82%

av alla investerare söker bolag att investera i som har ett starkt varumärke.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar - och hur vi gör skillnad!