Integritetspolicy

För tillämpningen av gällande dataskydds- och sekretesslagar betraktas Expresso Group AB (“Expresso", "oss", "vi") med sitt säte på Brödragatan 20, 412 74 Göteborg, Sverige som "Data Controller" respektive för de personuppgifter som den samlar in, använder och hanterar i enlighet med denna sekretesspolicy ("Policy").

Att skydda din integritet är viktigt för Expresso. Vi åtar oss att skydda all personlig information som tillhandahålls Expresso, oavsett om individer vi gör affärer med, besökare till och användare av våra webbplatser eller på annat sätt. Personuppgifter är information som avser en identifierad eller identifierbar person.

Denna policy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi kan använda och hantera dem och de rättigheter du har i relation till dina personuppgifter. Innan du förser oss med personuppgifter eller besöker på vår webbplats bör du läsa igenom denna policy och säkerställa att du är bekväm med vår integritetspraxis.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser omfattas inte av denna policy och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretess- och säkerhetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi är endast ansvariga för integriteten och säkerheten för de uppgifter som vi samlar in och har ingen kontroll över tredjepartsåtgärder i förhållande till dina personuppgifter.

Se ordlista i slutet av denna webbsida för en förklaring av de definierade termerna i denna policy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Expresso samlar in personuppgifter från personer med olika roller som har en direkt eller indirekt koppling till verksamheten, inklusive:
• representanter för våra leverantörer, kunder och andra affärskontakter;
• konsulter
• besökare på webbplatsen;
• personer som kontaktar oss på något sätt; och
• personer som ansöker om att få vara en del av vårt ekosystem - som konsult eller som partner

Hur vi samlar in dina personuppgifter?
Vi får personuppgifter som du medvetet och frivilligt lämnar ut till oss, både i ett online- och offline-sammanhang. Vi samlar in personuppgifter när du:
• besöker vår webbplats och / eller fyll i ett av våra webbformulär;
• begär information från oss på något annat sätt;
• undertecknar ett kontrakt för leverans av våra tjänster hos oss
• kommunicerar med oss via sociala kanaler, appar från tredje part eller liknande tekniker;
• prenumerera på vår blogg, nyhetsbrev, e-postmeddelanden
• träffas vid nätverksevenemang där vi ömsesidigt byter kontaktuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Expresso kan samla in en rad personuppgifter från dig i ett affärssammanhang, såsom ditt namn, jobbtitel, e-postadress, mobilnummer, information om ditt företag och vad du har för behov kopplat till Expressos affär, kommunikation med dig (inklusive anteckningar från möten), tjänster som vi har levererat och/eller vi tror att du kan ha intresse av samt finansiell- och betalningsinformation.
När du använder vår webbplats samlar vi även in viss standardinformation som skickas av din webbläsare till vår webbplats. Detta inkluderar teknisk information, såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, språk, tidszoninställning, åtkomsttider, land och eventuella hänvisningswebbadresser.

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• dela inspiration, information och leverera tjänster som du beställt;
• information och inspiration i samband med liknande tjänster som du tidigare beställt av Expresso som vi tror kan vara av intresse;
• ge dig information om vad som händer på marknaden, andra kundcase, trender och statistik;
• för att administrera och förbättra vår webbplats samt hjälpa till att förbättra innehållet på webben och vårt tjänsteutbud;
• utföra analyser i samband med användningen av vår webbplats;
• följa gällande lagar och förordningar; och
• andra affärsrelaterade ändamål, inklusive förhandlingar, ingående och leverans av kontrakt, hantering register, stöd till hållbarhetsarbete, juridiska- och interna utredningar samt hantering av betalningar.

Den rättsliga grunden för Expressos behandling av dina personuppgifter
För att följa gällande dataskyddslagar är Expresso skyldig att ange den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med de syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, som anges ovan, samt den rättsliga grunden för Expresso-behandling av dina uppgifter.

Personuppgifter registreras vanligtvis i samband med något av följande:
• ditt samtycke;
• utförandet av ett kontrakt som vi har på plats med dig eller andra individer;
• Expressos legitima affärsintressen; eller
• efterlevnad av våra juridiska skyldigheter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Expresso kan dela dina personuppgifter med personer inom företaget som har ett "behov av att veta" dessa uppgifter av affärsmässiga eller juridiska skäl, till exempel för att utföra en administrativ funktion som att behandla en faktura eller för att rikta en fråga som du har skickat till en person med relevant kompetens inom Expressos community.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part inklusive myndigheter, Expressos rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och tredje parter som är engagerade av Expresso i syfte att tillhandahålla tjänster som du begär; för att skydda immateriella rättigheter i material som visas på eller på annat sätt är tillgängliga från Expressos webbplats; i syfte att söka juridisk eller annan professionell rådgivning; och att svara på en rättslig begäran eller följa en rättslig skyldighet.

Expressos webbplats - Användarvillkor
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part i händelse av att vi säljer, köper eller slår samman något företag eller tillgångar, inklusive till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller av sådana tillgångar.
Eftersom Expresso är en internationell verksamhet kan vi dela de personuppgifter du skickar till oss med alla medlemmar i Expresso-communityn som då kan vara baserade utanför Sverige. De är skyldiga att behålla sekretessen för dina uppgifter och är begränsade från att använda dem för något annat syfte än de syften som anges i denna policy.

Vi kan besluta att tillåta användare att dela kommentarer, inlägg, vittnesmål eller annan information. Om du väljer att skicka sådan information till oss kan den information som du skickar vara allmänt tillgänglig för allmänheten. Information som du tillhandahåller inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har åtkomst till dem.

Slutligen kan vi dela icke-personuppgifter med andra tredje parter som inte beskrivs ovan. När vi gör det kan vi samla eller avidentifiera informationen så att en tredje part inte troligtvis kommer att länka data till dig, din dator eller din enhet. Aggregering innebär att vi kombinerar icke-personuppgifter från många personer tillsammans så att uppgifterna inte är relaterade till någon person. Avidentifiering innebär att vi försöker ta bort eller ändra vissa delar av information som kan användas för att länka data till en viss person.

Överföringar av personuppgifter
Observera att någon person som Expresso kan dela dina personuppgifter med enligt denna policy kan vara belägen i ett annat land än ditt eget och att ett sådant land kan tillhandahålla en lägre nivå av dataskyddskrav än ditt eget land. Genom att godkänna denna policy samtycker du till överföring av dina personuppgifter till ett annat land än ditt eget.

Säkerhet
Expresso vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, förstörelse, missbruk, modifiering eller avslöjande.

Registrering
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in. Detta innebär att data och register (inklusive personuppgifter) förstörs eller raderas från våra system när det inte längre krävs. Den tid som arkiveras under varierar beroende på vilken typ av personuppgifter de innehåller.

Dina rättigheter
Tillämplig dataskyddslagstiftning ger rätt till individer med avseende på personuppgifter som organisationer har om dem. Om du vill:
• begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig; eller
• begära att vi rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter,
• skicka din skriftliga begäran till Expresso Group AB genom att skicka ett e-postmeddelande till: hello@expressogroup.com 

Om du bestämmer dig för att du inte vill ta emot kommersiell kommunikation från oss, vare sig via e-post eller mobil, skicka ett e-postmeddelande till: hello@expressogroup.com med din begäran.

Frågor och klagomål
Om du är orolig eller klagomål på hur Expresso har använt dina personuppgifter, som ett första steg, bör du ta upp detta skriftligen med Expresso genom att skicka ett e-postmeddelande till: hello@expressogroup.com 

Ändringar av denna policy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ändra denna policy genom att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Det är ditt ansvar att granska policyn varje gång du skickar information till oss eller gör en beställning.

Kakor
En kaka (cookie) är en liten datafil som en webbplats kan skriva till din hårddisk när du besöker. En cookiefil kan innehålla information (som ett användar-ID) som webbplatsen kan använda för att spåra de sidor du har besökt och dina preferenser. De enda personuppgifter som en cookie kan innehålla är information som du personligen tillhandahåller. En cookie kan inte läsa data från din hårddisk eller läsa cookie-filer som skapats av andra webbplatser.

Expresso använder cookies för att spåra användartrafikmönster och för att tillhandahålla en bättre tjänst för användare när de besöker webbplatsen.

Användare kan ställa in sina webbläsare så att de meddelar när en cookie tas emot. Användare kan också vägra alla cookies genom att stänga av funktionen i sina webbläsare. För att säkerställa full funktionalitet på Expresso-webbplatsen krävs dock användning av cookies.

När du öppnar en Expresso-webbplats för första gången visas en banner som förklarar webbplatsens cookie-användning.

Sociala mediefunktioner
Expressogroup.com innehåller sociala mediefunktioner, såsom delning eller följande knappar. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på våra webbplatser, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt.

Sociala mediefunktioner är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på våra webbplatser. Denna policy gäller inte dessa funktioner. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn och andra policyer för de företag som tillhandahåller dem.

Din återkoppling
Vi tycker att det är mycket viktigt att höra vad du har att säga om vår politik. Om du har feedback om denna policy, vänligen maila oss på hello@expressogroup.com 

Denna policy är senast uppdaterad den 10 april 2022.

 

Ordlista

Uppgiftsansvarig En part som bestämmer syften och sätten för databehandling.
Dataskyddsmyndighet Den berörda tillsynsmyndigheten med ansvar för integritets- eller dataskyddsfrågor i Expresso Group ABs jurisdiktion
Personuppgifter Information som avser en identifierad eller identifierbar individ (dvs. uppgifter om Expresso-communityn, entreprenörer, community-medlemmar, leverantörer, kunder och personer som använder vår webbplats). Den innehåller namn, adresser, e-postadresser och korrespondens (e-post, formulär). Personuppgifter kan också innehålla webbinformation (t.ex. data associerade med en viss cookie) och IP-adresser, när sådan information kan kopplas till en individ.
Bearbetning Gör vad som helst med personuppgifter; detta inkluderar att samla in det, lagra det, komma åt det, kombinera det med annan data eller till och med radera det.