Målgruppsanalys

Vad är en målgruppsanalys?

Känn din målgrupp, väx din affär – det är Expressos devis. Då målgruppernas behov, preferenser kring hur de vill göra ett köp och vad som gör dem lojala varierar över tid är detta en övning som behöver göras regelbundet – för att inte riskera att tappa fokus!

Syftet med en målgruppsanalys är att utveckla typkunder - Personas. Genom att utveckla personas specificerar du din målgrupp och kan med det få en djupare förståelse för deras utmaningar och hur du kan hjälpa – men också många andra faktorer som är avgörande för att skapa kundlojalitet.

Hur då? Genom att ta fram Personas kan du och din verksamhet forma ett personligt förhållningssätt till era kunder och prospekts i samtliga kontaktytor längs med kundresan. Det personliga förhållningssättet bygger på att varje kontaktyta har för kunden eller den potentiella kunden ett för dem relevant innehåll – svar på frågor och lösningar på problem som de står inför.

Varför är Personas så viktiga?

En Persona är en fiktiv bild av en specifik målgrupp som bygger på insamlad data, till exempel försäljningsdata, officiell statistik och intervjuer med säljare – men också antaganden.

En Persona representerar därmed alla verkliga egenskaper och behov hos en viss målgrupp. Med andra ord personifieras anonyma målgrupper med hjälp av personas.

Grundtanken bakom Personas är att ge de medarbetare i en organisation som utvecklar nya tjänster, produkter och erbjudanden samt innehållsproduktion till digitala kanaler, säljstödsmaterial och kampanjer en god inblick i målgruppen = köparen. Personas hjälper också till att utvärdera nya idéer – rätt utvecklade utgör de ett bra stöd i komersiella beslutsprocesser.

Expresso använder Personas främst för att säkerställa att rätt innehåll delas med rätt målgrupper i rätt kanaler för att uppnå önskad effekt.

Inkluderar

Intervjuer av nyckelpersoner i organisationen med kundnära roller

Om relevant, intervjuer med kunder

Analys av historisk försäljningsdata

Definition av 3-5 huvudsakliga målgrupper, inklusive deras problem och hur ni löser dem

Exempel på hur företaget kan formulera ett målgruppsanpassat erbjudande för att uppfattas som mer relevant

Förslag på förändringar i företagets kommersiella process för att ännu bättre attrahera företagets målgrupper

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant och kärnfullt dokument i formatet PowerPoint (PDF) som sammanfattar företagets målgrupper – karakteristiska drag, deras utmaningar och hur ni löser dem.  
  • En detaljerad presentation av varje målgrupp, utarbetad efter Expressos mall. Inkluderar även formuleringen av ett målgruppsanpassat erbjudande som gör företagets produkter och tjänster relevanta utefter problem och hur företaget löser dem. 
  • Appendix med det material vi arbetat med för att komma fram till era målgrupper 
  • Designad i enlighet med er visuella identitet 
  • Levereras på svenska eller engelska, efter överenskommelse med er 
  • Presenterad på ett möte om 2 timmar där de personer som varit med i projektet deltar och signar av leveransen samt påbörjar diskussionen om nästa steg/aktivering 

Förväntat resultat

  • Samsyn kring företagets målgrupper – deras utmaningar och hur företaget löser dem - vad det egentligen är kunderna är villiga att betala för 
  • Ett vassare erbjudande som är paketerat utefter de problem företaget löser för kunden, per målgrupp
  • Varumärket uppfattas som relevant
  • Ökad tillväxt, lönsamhet och kundlojalitet
 

Pris från: 70 000 sek

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet? Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!