Nulägesanalys - SWOT

Vad är nulägesanalys - SWOT?

SWOT analysis

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats.

En SWOT-analys identifierar verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en och samma modell och presenteras vanligtvis i en enkel matris.

Styrkor och svagheter är faktorer som företaget själv kan styra över och förändra genom beslut och prioriteringar. Exempel är organisationsstruktur, kompetenser i verksamheten, erbjudande, vägar till marknaden och geografiskt footprint.

Möjligheter och hot utgörs av externa faktorer där bolaget kan ta fördel av möjligheter och skydda sig mot hot – men har ingen möjlighet att ändra dem. Exempel är konkurrenter, priser på råvaror och makrotrender.

En SWOT-analys är en mycket bra utgångspunkt för att till exempel förena ett team kring hur de ser på verksamheten och verksamhetens prioriteringar, samt för att gemensamt identifiera vad som gör oss unika på marknaden.

Hur en SWOT kan göra skillnad

Modellen är ett otroligt enkelt men ändå kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att utveckla din affärsstrategi - oavsett om du etablerar en start-up eller utvecklar en väl etablerad verksamhets nästa strategiska horisont.

Inkluderar

Tydlig metodik kring att ta fram en SWOT-analys 

Research kring den marknad företaget verkar på, vilket kan inkludera intervjuer med medarbetare, kunder och leverantörer 

Utmanande hypoteser kring den marknad företaget verkar på

Analys av prioriteringar företaget bör göra för att ta nytta av respektive motverka de styrkor och möjligheter respektive svagheter och hot som framkommit av SWOT-analysen

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant dokument som sammanfattar den SWOT vi gemensamt kommit fram till 
  • Övergripande analys på aktiviteter ni bör göra omgående för att dra nytta av/motverka faktorer som framkommit i SWOT-analysen 
  • Designad i enlighet med er visuella identitet 
  • Appendix med det material vi arbetat med för att komma fram till SWOT 
  • Levereras på svenska eller engelska, efter överenskommelse med er 
  • Presenterad på ett möte om 1 timma där de personer som varit med i projektet deltar och signar av leveransen samt påbörjar diskussionen om nästa steg/aktivering 

Förväntat resultat

Samsyn kring företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, vilket kommer leda till samsyn kring företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, bättre och samordnade prioriteringar och med det en bättre tillväxt och lönsamhet. 

 

Pris från: 65 000 sek

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet? Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!