Positionering av Forankra-varumärket i Europa

Caset i korthet:

UTMANING: Återförena Forankra-gruppen i en och samma varumärkespositionering med tydlig strategi, mål och plan för aktivering.
LÖSNING: En plattform för gemensam varumärkespositionering för samtliga bolag inom Forankra-gruppen.
RESULTAT: Sammanhållna målsättningar och planer för aktivering i åtta dimensioner för samtliga bolag i gruppen.

Forankra logo
Axel Johnsson logo

”Med Expressos hjälp har vi samlat alla bolag inom Forankra i en gemensam varumärkespositionering med tydlig varumärkesstrategi, målsättning och aktiveringsplan. Genom en optimal samordning, skarp analys och effektivt genomförande har Expresso hjälpt oss att lägga en fantastisk grund för vårt strategiska arbete de kommande åren. Expresso har bidragit med en unik helhet av projektledning, analyser och mycket tydlig plan för aktivering som kommer bidra starkt till våra framgångar.”

Erik Eklov
Erik Eklöv
Group Managing Director Transport Solutions | Axel Johnsson International

Utmaning

Forankra är ett affärsområde inom Axel Johnson Internationals division Transport Solutions med kärnverksamheten att säkra gods i transit där varje företag drivs självständigt och har ett fullt ansvar för att utveckla sin verksamhet. För att värna och utveckla den premiumposition varumärket har på de flesta marknader behövde den befintliga varumärkesstrategin revitaliseras. För att nå de gemensamma målen krävdes både en gemensam strategi och en tydlig plan för aktivering.

Expressos leverans

Genom att ta fram en gemensam varumärkesstrategi med positionering, vision, mission, varumärkeslöfte, “reason to believe”, varumärkeslöfte och “boilerplate” finns nu plattformen för att uppfylla Forankras uppdrag: att säkra allt gods i rörelse, eller ”Securing everything in transit”.

Expressos arbete ihop med Forankra-gruppen har lett fram till formulering av visionen för samtliga bolag inom Forankra “att vara premiumpositionerad marknadsledare på alla marknader där Forankra är närvarande.

Forankra ska nå visionen - som en europeisk innovatör, tillverkare och leverantör av lastsäkring, lastoptimering och lyftutrustning genom att ha fokus på säkerhet och hållbarhet genom hela värdekedjan. De varumärkesvärden som Expresso ihop med Forankra formulerat är hållbarhet, relevans och pålitlighet.

Varumärkesstratgin har sedan tydligt kopplats till företagens mål i en aktiveringsplan i åtta dimensioner:

  • Hållbarhet – med fokus på erbjudandet
  • Digitalisering – med fokus på kundupplevelsen
  • Lönsamhet – definierat som EBTAX
  • Pålitlighet (Reliability)
  • Pris
  • Relevans
  • Innovation
  • Kundnöjdhet
Case - Forankra brand positioning detail-1

Bakgrund

Forankra är ett affärsområde inom Axel Johnsson Internationals division Transport Solutions som består av fem företag där flertalet bolag bedriver verksamhet under Förankra-varumärket. Verksamheten bedrivs främst i Europa.

De fem Forankra-företagen delar samma varumärke, men har en relativ frihet i den dagliga verksamheten baserat på geografi och respektive lokala marknads förutsättningar. Detta har bland annat resulterat i att olika erbjudanden med olika kvaliteter och certifieringar marknadsförs och säljs under samma premiumpositionerade varumärke – Forankra.

För att säkerställa att varumärket och dess upplevda kundvärde skulle utvecklas tydligt och med fokus på kvalitet identifierade Forankra-bolagen gemensamt ett behov av förenas i en och samma varumärkespositionering Detta möjliggör en gemensam agenda för hur varumärket ska aktiveras och utvecklas framöver.

Case - Forankra brand positioning loaded goods
Case - Forankra brand positioning lifting

Om Forankra

Huvudkontor: Gothenburg, Sweden
Säljbolag: Frankrike, Spanien, Polen och Sverige
Kärnaffär: Forankra är en ledande europeisk innovatör, tillverkare och försäljningsorganisaion som tillhandahåller produkter och kundanpassade lösningar inom lastsäkring, lyft och lastoptimering.  
Ägare: Axel Johnson International

Forankra logo

När gjorde du senast en översyn av ditt varumärkes positionering?

 

En tydlig positionering av varumärket ger bättre koll på er marknad – kunder, konkurrenter och makrotrender – och desto enklare blir det att prioritera och med det att utarbeta en vass strategi.