Marknadsföringsstrategi inför lansering av helt ny lösning åt SKF RecondOil

Caset i korthet:

UTMANING: Utveckla marknasstrategi som grund för lansering av helt ny lösning.
LÖSNING: En tydlig varumärkes- och marknadsstrategi att ha som grund för lanseringen och den fortsatta kommersialiseringen

RecondOil logo

"Vi var i behov av support för att ta fram en övergripande marknadsföringsstrategi inför lanseringen av en helt ny lösning för offlinefiltrering – en lösning som möjliggör cirkulär användning av olja.

Expresso stöttade marknadsteamet i att skapa en omfattande och tydlig aktiveringsplattform för den kommande lanseringen. De bidrog också till ett holistiskt sätt att se på vår verksamhet som kommer att göra skillnad i hur vi positionerar det kommersiella varumärket RecondOil, såväl som för strukturen av den övergripande kommersiella strategin för SKF RecondOil.”

Lisa Gundel SKF RecondOil-2
Lisa Gundel
Marketing Manager | SKF RecondOil

Utmaning

RecondOil var i behov av strategisk support för att ta fram en övergripande marknadsföringsplattform inför lanseringen av en helt ny lösning för offlinefiltrering – en lösning som möjliggör cirkulär användning av olja.

Expressos leverans

Expresso stöttade marknadsteamet i att skapa en omfattande och tydlig aktiveringsplattform för den kommande lanseringen. De bidrog också till ett holistiskt sätt att se på vår verksamhet som kommer att göra skillnad i hur vi positionerar det kommersiella varumärket RecondOil, såväl som för strukturen av den övergripande kommersiella strategin för SKF RecondOil:

  • TypkundsanalysEn omfattande analys av typkunderna för det nya erbjudandet, RecondOil Box.
  • KundresaMetoder för och exempel på kundresa och kanalstrategi vid en lanseringsaktivitet.
  • Strategisk marknadsplattformEtt dokument som kommer ligga till grund för lanseringen och den fortsatta kommersialiseringen av det nya erbjudandet RecondOil Box.
  • Förtydligad positionering av kommersiellt varumärke - Expressos analys av marknadsföringsplattformen resutlerade även i en tydligare positionering av det kommersiella varumärket RecondOil.

Om Recond Oil

RecondOil är en relativt nystartad del av SKF som tillhandahåller lösningar för cirkulär återvinning och återanvändning av industriolja. 

När samma olja återanvänds minskar behovet av olja vilket sänker kostnaderna för olja, underhåll på maskinparker och minskar miljöpåverkan.

Detta kräver naturligtvis att den använda oljan renas så att den blir funktionsduglig igen. Med RecondOils DST teknologi är det möjligt.

Case-SKF-RecondOil-Value-proposition

Detta projekt levererades av Expressos Karin W Nordén

Business Strategist

XP-KWN-explaining-for-man-4-March-2020

Behöver du hjälp med att utveckla en aktiveringsplattform inför en global lansering? Hör av dig!