Tillfällig bemanning för att metodiskt vägleda säljteam in i nytt arbetssätt och aktivera globala marknadskampanjer i Norden

Caset i korthet:

UTMANING: Implementera nytt CRM och nytt arbetssätt kring nykundrekrytering i säljorganisationen
LÖSNING: Dedikerad resurs som metodiskt vägleder säljteamet in i nytt arbetssätt och aktiverar globala kampanjer i Norden
RESULTAT: Stöd för den Nordiska säljorganisationen genom byte av såväl ERP som CRM-system, samt lokal aktivering av globala, digitala kampanjer

PIAB_logo_cmyk_green

“Expresso har på ett engagerat och pedagogiskt sätt stöttat den Nordiska säljorganisationen genom byte av såväl ERP som CRM-system, samt lokal aktivering av globala, digitala kampanjer.

Uppdraget avslutades med en strukturerad överlämning till den person som vi rekryterat för att ta över jobbet som kommersiell samordnare. Jag är mycket nöjd med deras insats!"

1565937169775
Anders Knapasjö
VP Sales Nordics | Piab Lifting Automation

Utmaningar

  • Ingen överlämning
  • Metod för att tydligt vägleda den Nordiska säljkåren in i ett nytt arbetssätt med CRM i fokus
  • Många system att sätta sig in i

Expressos lösning

Erbjuda en kostnadsneutral (månadskostnad motsvarande en heltidsanställd på tjänsten) lösning med en junior resurs som var nyfiken på att lära sig och trygg i att leda ett team genom förändring.

Nyckelar till framgång: tydligt ledarskap från den Nordiska säljchefen och en nyfikenhet att lära och vägleda till förändring hos Expressos konsult

Expressos leverans

Marknadsföring med fokus på att generera kvalificerade leads

• Säkerställa ett flöde av förfrågningar från kunder genom att regelbundet uppdatera den lokala webbsidan och kontinuerligt jobba med SEO • Genomföra globala kampanjer lokalt • Lokala kampanjer till befintliga kunder, bygda på CRM-data • Planera och genomföra utställningar • Översättningar • KPI-rapportering månadsvis • Ta del i säljteamet, • Generera och kvalificera leads

Säljstöd

• Säljsamordning • Löpande dialog med prospects • Implementera ett nytt CRM-system lokalt, inklusive utbildning av säljarna • Samla in rutiner och kontakter från säljare som lämnar organisationen (båda svenska säljarna lämnade organisationen under perioden) • Etablera nya rutiner med de nya svenska säljarna

Lokalisering

Support för att anpassa kanalstrategin för lokal aktivering.

Eftermarknad

• Stöd i implementation av ett nytt, globalt ERP-system • Hantera inkommande ordrar • Hantera utgående frakter

Bakgrund

Drivet av Corona-pandemin beslutade Piab Lifting Automations ledningsgrupp i augusti 2020 att bolaget globalt skulle snabba på processen att implementera en digital marknads- och säljprocess med fokus på att såväl rekrytera nya kunder som att öka försäljningen till existerande digitalt.

Samtidigt skulle ett nytt centralt ERP-system och CRM-system implementeras lokalt.

Sedan några månader tillbaka hade det funnits en vakans på tjänsten som tidigare haft dessa ansvar. Den nordiska säljchefen kontaktade därför Expresso för att hitta en person som kunde leda den nordiska organisationen genom två helt digitala globala kampanjer, byte av CRM och ERP-system, utbildning av säljarna i de nya verktygen och dessutom vara behjälplig med administration.

tawi

Om Piab Lifting Automation

Grundat: 1923, sedan 2020 en del av Piab-koncernen
Komemrsiella varumärken: TAWI och Manut-LM
Huvudkontor: Kungsbacka
Geografisk spridning: Globalt
Omsättning 2020: 430 Mkr
Kärnaffär: Utveckling, produktion och försäljning av lkompletta lösningar för lyft med hjälp av vacuum-teknologi
Ägare: Piab Group 

PIAB_logo_cmyk_green
TAWI smart lifting

Team Expresso

Detta projekt levererades av Expresso 

Madeleine Kjällgren

Marketing Activation Specialist

1594469650555

Behöver du hjälp med temporär bemanning på din marknadsavdelning?