Konkurrentanalys

Vad är en konkurrentanalys?

Know your enemy. En konkurrensanalys är en strukturerad kartläggning och analys av relevanta direkta och indirekta konkurrenter för att få insikt i deras produkter, försäljning och marknadsföringstaktik.

En väl genomförd konkurrensanalys ger din verksamhet goda förutsättningar för att utveckla och implementera en konkurrenskraftig och differentierad tillväxtstrategi där ett av målen är att ta marknadsandelar.

En konkurrensanalys ger dig och dina kollegor insikter i hur era konkurrenter bedriver sina verksamhet - och identifiera potentiella möjligheter där du kan överträffa dem.

Analysen ger också en uppdaterad bild av branschtrender samt ger god vägledning till hur din verksamhet bör utveckla det kommersiella erbjudandet för att vara en relevant affärspartner till era kunder även i framtiden.

Så kan en konkurrensanalys göra skillnad

Insikter om företagets konkurrenter - vad de har för mål, försäljningskanaler, stora kunder, finansiella ställning, hur de använder digitala kanaler och vilka budskap de använder mot sina kunder - ger goda insikter i hur en verksamhet kan differentiera sig från konkurrenterna och därmed styra utvecklingen mot en marknadsposition som är gynnsam.

Om du dessutom har god kunskap om ditt företags målgrupper och Personas, kommer en konkurrensanalys att ge vägledning för att skapa en differentierande strategi.

Att regelbundet göra en konkurrensanalys är del i att försvara och vidareutveckla ett varumärkes positionering på en given marknad, som bland annat ger insikter i:

  • Rörelser, trender och drivkrafter på marknaden
  • Identifiera nya direkta och indirekta konkurrenter
  • Behov av nya produkter och tjänster som din verksamhet kan tillhandahålla
  • Inspiration till en effektivare kommersiell process

Inkluderar

Kartläggningen av den marknad företaget verkar på

Eventuellt inkludera intervjuer av kunder och leverantörer

Mappning av marknaden för att hitta rörelser och kluster

Analys av de största aktörerna/konkurrenterna och om relevant även indirekt konkurrens

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant dokument som sammanfattar marknaden företaget verkar på samt en kartläggning av de direkta konkurrenterna 
  • Designad i enlighet med företagets visuella identitet 
  • Levereras på svenska eller engelska, efter överenskommelse 
  • Appendix med det material vi arbetat med för att komma fram till Konkurrentanalysen 
  • Presenterad på ett möte om 1 timma där de personer som varit med i projektet deltar och signar av leveransen samt påbörjar diskussionen om nästa steg/aktivering 

Förväntat resultat

Grund för att vässa företagets strategi utifrån den konkurrentkontext som företaget befinner sig i, råd i strategiska vägval baserat på konkurrenternas agerande och positionering, stora möjligheter att ta marknadsandelar från konkurrenterna genom granskning och analys av deras kanaler mot kund - och genom det helt enkelt bli vassare.

 

Pris från: 65 000 sek

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet? Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!