Marknadsstrategi - alla medarbetare är säljare!

Vad är marknadsstrategi?

Marknadsfunktionen är i förändring – från att till stor del reaktivt ha stöttat säljorganisationen till att vara ansvariga för att leverera kvalificerade leads. Ofta genom digitala kanaler. I denna analys tar vi tillsammans fram en marknadsstrategi direkt kopplad till företagets strategiska mål och designad utifrån kundresan.

Inkluderar

Tydlig koppling till företagets affärsplaner – kunder och kundresan, mål och strategier


Analys av befintliga marknadsaktiviteter och marknadsföringskanaler

Förslag på en vass marknadsstrategi och aktivitetsagenda

Analys av roller & ansvar som behövs för att leverera den nya marknadsstrategin

Struktur för rapportering av nyckeltal

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant och kärnfullt dokument som tar sin början i företagets nuvarande marknadsstrategi samt sammanfattar den föreslagna nya marknadsstrategin
  • Övergripande analys av de 3-5 viktigaste förändringarna ni bör göra för att förflytta er marknadsorganisation från en supportorganisation till en organisation som levererar kvalificerade leads
  • Mallar för marknadsstrategi, aktivitetsagenda, roller och ansvar samt rapportering av KPIer och nyckeltal 
  • Appendix med det material vi arbetat med för att komma fram till Marknadsstrategin 

Förväntat resultat

Förflyttning av marknadsorganisationen från en supportorganisation (kostnad) till en organisation vars primära mål är att generera kvalificerade leads (lönsamhet). Påbörja resan mot att skapa en kommersiell organisation som är utformad efter kundresan (marknad + sälj + kundsupport).

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet. Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!