Positionering & Tillväxt

Varför börja tillväxtstrategin med en positionerng av varumärket?

Känn ditt varumärke – väx din affär

Det är Expressos mantra, som tar sin utgångspunkt i att en tydlig positionering av varumärket ger bättre koll på er marknad – kunder, konkurrenter och makrotrender – vilket ger vägledning för strategiska prioriteringar och grunden till en vass strategi.  

Energi, erfarenhet och tydlighet. Positionering & tillväxt the Expresso way.

Positionering & tillväxt - The Expresso way

Expressos utgångspunkt för en tydlig tillväxtstaregi är alltid varumärket. Hur det är positionerat, vad som gör verksamheten unik och vilka utmaningar erbjudandet löser för vem. 

Varumärkesstrategi & positionering

Konkurrentanalys

SWOT-analys & nulägesanalys 

Målgruppsanalys

Kundresan

Attraktiv arbetsgivare

”Med Expressos hjälp har vi samlat alla bolag inom Forankra i en gemensam varumärkespositionering med tydlig varumärkesstrategi, målsättning och aktiveringsplan. Genom en optimal samordning, skarp analys och effektivt genomförande har Expresso hjälpt oss att lägga en fantastisk grund för vårt strategiska arbete de kommande åren. Expresso har bidragit med en unik helhet av projektledning, analyser och mycket tydlig plan för aktivering som kommer bidra starkt till våra framgångar.”
Erik Eklov
Erik Eklöv
Group Managing Director Transport Solutions | Axel Johnsson International

Spana in våra case

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet? Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!