VARUMÄRKESSTRATEGI & POSITIONERING

Vad är varumärkesstrategi & positionering?

Känn ditt varumärke – väx din affär. Det är Expressos mantra, som tar sin utgångspunkt i att en tydlig positionering av varumärket ger bättre koll på er marknad – kunder, konkurrenter och makrotrender – och desto enklare blir det att prioritera och med det att utarbeta en vass strategi.  

Ett framgångsrikt affärsutvecklingsprojekt startar med en tydlighet i positioneringen av varumärket, vilket ligger till grund för de strategiska vägvalen och den förflyttningen som är en nödvändig förutsättning för att öka tillväxten och ta mer marknadsandelar. 

Inkluderar

Omvärldsanalys - Marknad & konkurrenter

SWOT-analys

Målgruppsanalys

Kundresan

Uppföljning - revidering KPIer & nyckeltal

Aktiviteter & processer tydligt kopplade till affärsmålen

Kommunikationspaket för medarbetare & partners

Eventuellt fortsatt stöd med implementering i organisationen

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant och kärnfullt dokument i formatet PowerPoint/PDF som sidor sammanfattar er varumärkespositionering samt de övergripande förflyttningar/förändringar som ni behöver göra för att nå dit 
  • En relevant och kärnfull presentation med namnet “Detta är FÖRETAGSNAMN/This is COMPANY X” som innefattar alla de delar en verksamhet behöver samt de förflyttningar som ni behöver göra för att nå dit  
  • Appendix med det material vi arbetat med/åberopat för att koppa fram till er väg uppåt framåt 
  • Kommunikationspaket för medarbetare och partners 
  • Designad i enlighet med er visuella identitet 
  • Levereras på svenska eller engelska, efter överenskommelse med er 
  • Presenterad på ett möte om 2 timmar där de personer som varit med i projektet deltar och signar av leveransen samt påbörjar diskussionen om nästa steg/aktivering 

Förväntat resultat

Ett strategidokument PowerPoint-format som tydligt beskriver resan mot er nästa strategiska horisont genom en förnyad positionering av varumärket. Med avstamp i var vi står idag definieras er marknad, målgrupper och erbjudande – samt vilka förändringar som ska genomföras för att påbörja resan mot er nästa strategiska horisont. uppnå affärsmålen. Detta uttrycks i ett antal dimensioner, som ger en tydlig indikation på i vilka dimensioner ni bör förflytta er affär för att uppnå den positionering ni vill ha på marknaden - och med det uppnå era affärsmål.

 

Pris från: 290 000 sek

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig att växa er verksamhet. Hör av dig till oss så kan vi prata närmare!